Over ons

De praktijk

Synergie staat voor verbinding in energie
  • Verbinding herstellen met je eigen energie
  • Verbinding met je klas
  • Verbinding met je kind en gezin
Onze uitgangspunten
  • Je bent goed zoals je bent
  • Je mag helemaal jezelf zijn met al jouw kleuren
  • Het kind is niet zijn gedrag! Elke gedraging komt voort uit een behoefte
  • Help hen het zelf te doen

Wie ben ik?

Een gelukkige leraar in verbinding met zichzelf en de kinderen in de klas.
Een gelukkig kind in verbinding met zichzelf en de ander.
Een gelukkig, verbonden gezin.

Weg naar Synergie Advies

Als kind

Een gevoelig, creatief meisje. Ik had veel verbeeldingskracht en een groot empathisch vermogen. Ik voelde intuïtief aan wat anderen nodig hadden en wilde graag helpen. Ik had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en rechtvaardigheidsgevoel.

Studie culturele antropologie

Een wens naar diepgaande kennis over de oorsprong van de mens (en zijn cultuur) lag daaraan ten grondslag. Ik hield me al vroeg bezig met grote levensvragen en verdiepte me in niet-westerse culturen, filosofie, religie, spiritualiteit

Managementopleiding in de culturele sector

Studie Pabo Montessori

Ik studeerde af op de onderwijsbehoeften van kinderen met ADHD en ADD in het montessorionderwijs en daar ook twee artikelen over publiceerde. Ik heb vele jaren met hart en ziel lesgegeven aan het jonge kind (4-9 jaar) in het montessorionderwijs en was ook intern begeleider.

2009

Start Synergieadvies

Toen nog alleen een onderwijsadviesbureau en tekstbureau. Ik begeleide diverse scholen bij de start van het passend onderwijs en schreef studieboeken, o.a. het succesvolle boek Klassenmanagement (uitg. Noordhoff) dat gebruikt wordt op diverse Pabo’s in Nederland.

2010

Docent aan de Hogeschool van Amsterdam

Docent pedagogiek aan de PABO.
Met veel liefde heb ik studenten begeleid in hun persoonlijke en professionele proces tot leraar worden. Ik specialiseerde mij daarbij in: klassenmanagement, kleuterlabs, sociaal emotioneel leren, gedrag, kindermishandeling en rouwverwerking.

Studie holistisch gezins- en kindertherapeut bij het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder

Bij deze opleiding had ik direct het gevoel ‘thuis te komen’ en kon ik mijn intuïtie in combinatie met mijn ratio verder verdiepen. Dit is wat ik het liefste doe voelde ik onmiddellijk: mensen begeleiden bij bewustwordingsprocessen.