Tarieven

Wasco kleurtjes en een hartje

Individueel consult per uur 50,-

Hou rekening met 1,5 uur per consult voor een volwassene.

Consult holistische begeleiding ouder en kind 75,-
Individueel consult kind 50,-

Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Tarieven voor trajecten, trainingen en workshops op aanvraag.