Scholen

Bent u een school met interesse in hoogsensitiviteit en holistisch lesgeven?
SynergieAdvies biedt de volgende trajecten aan:

Trajecten en trainingen

Vitaliteitstraject

Vitaliteitstraject voor HSP-leraren ter voorkoming van uitval door burn out en stress. Holistische coaching in combinatie met mindfulness en psycho-educatie. HSP als kracht in de klas.

Begeleiding in de klas

Begeleiding van hoogsensitieve kinderen in de klas. Individuele begeleiding van kinderen op school of een teamtraining. De onderwijsbehoeften van hoogsensitieve, prikkelgevoelige kinderen staan centraal.

School in rouw


Training School in rouw. Rouwverwerking in de klas. Theorie, praktische werkvormen en rouwprotocol-begeleiding.

Holistisch Lesgeven©

Holistisch Lesgeven©, tweejarige opleiding op HBO-niveau voor hoogsensitieve leraren, Specialist in onderwijs aan nieuwetijdskinderen. Locatie: Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder.

Coaching van leraren bij klassenmanagement

Individuele coaching van leraren bij klassenmanagement, gedrag, pedagogisch klimaat. Op basis van mijn boek Klassenmanagement, uitg,. Noordhoff, ervaring als lerarenopleider, instituutsopleider en gecertificeerd expert-assessor. Elk traject stem ik persoonlijk met de leraar en de school af.

Het kind is niet zijn gedrag

Training Het kind is niet zijn gedrag, lesgeven vanuit een sensibril©. Een andere kijk op gedragsproblematiek met een 7 stappenplan gebaseerd op de RET, holistische therapie, SEL en neuropsychologie. Theorie en praktische tools om je pedagogisch sensitieve repertoire uit te breiden.

Omgaan met emoties in de klas voor groep 1-2

Training Omgaan met emoties in de klas voor groep 1-2. Eventueel uit te breiden met het Emotietheater, een voorstelling over omgaan met emoties & helpende gedachten voor kleuters
.

Ervaringen

Contactformulier

Meer informatie