Onderwijsadvies

SynergieAdvies adviseert, begeleidt en ondersteunt management en teams in het basisonderwijs.

U kunt denken aan:
Onderwijsadvies door SynergieAdvie 1. Klassenmanagement
2. Lastige oudergesprekken voeren
3. Schrijven van handelingsplannen
4. Coöperatief leren & coöperatieve werkvormen toepassen in de praktijk
5. Kennis van ontwikkelingspsychologie toepassen in de klas
6. Verbeteren sociaal-pedagogisch klimaat
7. Groepsdynamiek: grip op de groep
8. Reflecteren op het eigen handelen, reflectie op leraargedrag

SynergieAdvies is erop gericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij zullen er dan ook alles aan doen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Vraagt u gerust om meer informatie of een voorlopige offerte via het contactformulier.


"To educate the human potential" (Maria Montessori) is het hogere doel wat wij met onderwijs en met SynergieAdvies beogen. Het potentieel blootleggen van dat waar u al over beschikt en waar u over zou kunnen beschikken vormt een belangrijk onderdeel van onze missie. Om tot nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen te komen is verbeeldingskracht nodig. Zonder verbeeldingskracht is het onmogelijk om tot nieuwe inzichten op welk gebied dan ook te komen.