Coaching

SynergieAdvies coacht leraren en teams in het primair onderwijs. Samen met u stellen we een coachingstraject op maat op.

SynergieAdvies volgt het cyclische coachingsmodel van dr. Simon Veenman (voorgesprek-observatie-nagesprek), waarbij de inbreng van de leraar centraal staat. De attitude van de coach is hierbij: begeleidend, adviserend, open, gericht op zelfsturing, zelfmanagement, synergie.

Coaching door SynergieAdvies kan ingezet worden op diverse gebieden, bijvoorbeeld op:
Coaching door SynergieAdvie Na afloop van het traject is er altijd een evaluatiemoment waarbij de verschillende onderdelen (intake, coaching/begeleiding, afsluiting) geƫvalueerd worden.

Het uiteindelijke doel van coaching is: optimalisering van het functioneren van de leraar (of de bouw/ het team) door middel van zelfreflectie op het eigen professionele handelen.

SynergieAdvies is erop gericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij zullen er dan ook alles aan doen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Vraagt u gerust om meer informatie of een voorlopige offerte via het contactformulier.