Copywriting

SynergieAdvies heeft een eigen tekstbureau. Miriam Klamer is gespecialiseerd in educatieve teksten. Lopende projecten, zijn: lesmethodes voor het basisonderwijs en studieboeken voor het HBO (PABO, psychologie, sociologie).

Wat kunt u verwachten? Hoog kwaliteitsniveau. Toegespitst op de doelgroep. Vlot leesbaar, toegankelijk, zakelijk informatief of creatief en prikkelend.

SynergieAdvies schrijft methodes voor het basisonderwijs en studieboeken voor het HBO, maar verzorgt ook uw maandelijkse nieuwsbrief, redigeert uw schoolplan, schrijft uw zorgplan, meerjarenplan, brochures, artikelen of webcontent.

SynergieAdvies is erop gericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij zullen er dan ook alles aan doen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Opdrachtgevers

Hogeschool van Amsterdam
Leraar24 Blijvend in Ontwikkeling
Noordhoff Uitgevers
Esstede
Lemming Film
Nederlandse Montessori Vereniging
Nederlandse Film en Televisie Academie
RVU

Vraagt u gerust om meer informatie of een voorlopige offerte via het contactformulier.

Miriam Klamer is co-auteur van de studieboeken 'Het jonge kind. Groei en ontwikkeling bij kinderen van 4 - 8 jaar'. En: 'Het oudere kind. Groei en ontwikkeling bij leerlingen van 8 – 14 jaar'.
Boek Het Jonge Kind Boek Het Oudere Kind
De nieuwste inzichten op neurobiologisch gebied worden hierin gekoppeld aan de laatste onderwijskundige ideëen (o.a. over hoe kinderen leren). Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de uitgever: www.esstede.nl.