Welkom

Van harte welkom op de website van SynergieAdvies.

Bedrijfsprofiel

SynergieAdvies is een tweeledig bureau: een tekstbureau enerzijds en een onderwijsadviesbureau met speciale aandacht voor coaching in het primair onderwijs anderzijds.

SynergieAdvies is tot stand gekomen door de combinatie van meerdere vakgebieden en ervaring in onderwijs en bedrijfsleven. SynergieAdvies is opgericht door drs. Miriam G. Klamer-Hoogma.

Tekstbureau

Miriam Klamer is educatief auteur en schrijft voor educatieve uitgeverijen, gericht op het basisonderwijs en het Hoger Onderwijs (pedagogiek, sociologie, antropologie, ontwikkelingspsychologie).

Coachings- en onderwijsadviesbureau

Coaching: SynergieAdvies coacht leraren en teams in het primair onderwijs. Samen met u stellen we een coachingstraject op. Wij werken volgens het cyclische coachingsmodel van dr. Simon Veenman.

Onderwijsadviesbureau: SynergieAdvies adviseert, begeleidt en ondersteunt management en teams in het basisonderwijs.

Wie is SynergieAdvies?

Drs. Miriam Klamer (M.A.) Drs. Miriam Klamer (M.A.) is in 1997 cum laude afgestudeerd in culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, inmiddels heeft ze zich gespecialiseerd als pedagogisch antropoloog. Wat volgde was een post-doctorale opleiding culturele bedrijfsvoering/management. Hierna voltooide ze de verkorte Montessori PABO en diverse cursussen, waaronder Interne Begeleiding. Miriam is werkzaam geweest als copywriter, regisseur, productie- en trafficmanager en hoofdredacteur. Daarna werkte ze 10 jaar in het primair onderwijs als leraar en intern begeleider. Ook bekleedde zij diverse bestuurlijke functies. Coaching en begeleiding van leraren behoorden tot haar taken als intern begeleider. Tevens is zij werkzaam als docent Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam (PABO).

Haar specialisaties zijn, o.a.: tekstschrijven, klassenmanagement (bij meerdere jaargroepen), zelfstandig werken, coöperatief leren, onderwijsvisie, pedagogisch klimaat, (montessori) pedagogiek, interculturele pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, coaching en organisatiekunde.

Miriam Klamer is co-auteur van de studieboeken (voor de PABO): 'Het jonge kind. Groei en ontwikkeling bij kinderen van 4 - 8 jaar'. En: 'Het oudere kind. Groei en ontwikkeling bij leerlingen van 8 – 14 jaar'. Miriam schrijft naast semi-wetenschappelijke stukken ook zakelijke- en creatieve teksten.

SynergieAdvies werkt samen met professionele coaches, gespecialiseerd in o.a. Video Interactie Begeleiding.

Wat is onze kracht?

Academisch denkniveau gecombineerd met jarenlange praktijkervaring in het onderwijs. Een multidisciplinaire achtergrond en een eclectische aanpak. Uitgaan van de kracht van ‘samen’, waardoor synergie ontstaat.

Bedrijfsfilosofie

SynergieAdvies onderschrijft de principes van Stephen R. Covey ('De zeven eigenschappen van effectief leiderschap'). Synergie is het totstandkomen van een creatief proces, waarbij middels teamwork en wederzijdse afhankelijkheid een nieuw, hoger plan ontstaat.

Synergie is de verbinding tussen ons als mensen, als professionals. SynergieAdvies maakt gebruik van het rijke potentieel dat u al tot uw beschikking heeft en bundelt dit met de eigen krachten. Want, zoals Albert Einstein destijds al zei: "Onze belangrijkste problemen kunnen we niet oplossen binnen het kader waarin we ze hebben gecreëerd". Dit vereist een nieuw denkkader, of paradigma zoals u wilt, één die erop gericht is om persoonlijke, professionele effectiviteit te bereiken.

SynergieAdvies volgt de laatste ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend. Onze professionals scholen zich regelmatig bij en houden middels communicatie binnen het netwerk van SynergieAdvies voor u alle onderwijsinnovaties in het vizier, zodat u daar mede de vruchten van kunt plukken.

Wij delen de visie dat onderwijsinnovatie plaats vindt binnen een lerende, zelfsturende organisatie. Onderwijsinnovatie dient gericht te zijn op verbetering van het onderwijsaanbod, waardoor optimalisering van de leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen plaats kan vinden. Het beste halen uit kinderen, zodat zij optimaal hun talenten (meervoudige intelligenties) kunnen gebruiken is dan het beoogde resultaat.


App Toolbox Klassenmanagement
App Toolbox Klassenmanagement

Actueel:
Nu verkrijgbaar bij Noordhoff Uitgevers, het nieuwe boek over klassenmanagement van Miriam Klamer-Hoogma:
Klassenmanagement van Miriam Klamer-Hoogma
Het eerste studieboek, speciaal geschreven voor de Pabo, dat een integratieve benadering biedt op klassenmanagement. Voor meer informatie: www.noordhoff.nl. Neem ook een kijkje op de website

Blader eens in mijn boek! Reacties welkom via miriam@synergieadvies.nl